Få GPS till någon i fara eller någon som blir överfallen. Karta till platsen. Överfalls larm.

GPS-positionering:

Vid en nödsituation skickar armbandet användarens GPS-position till förutvalda nödkontakter och närliggande appanvändare.

Denna funktion säkerställer att hjälp kan nå dig snabbt, när det behövs som mest.

KÖP ARMBANDET

Höga och tysta larmalternativ

Användare kan välja mellan två larmalternativ. Det höga larmet innebär en högfrekvent ljudsignal följt av ett verbalt 'hjälp' som når maxvolymen på din smartphones ljud. Det tysta larmet är diskret

Automatisk ljudinspelning:

Vid larmning initierar armbandet en automatisk ljudinspelning av den omgivande miljön.

Denna inspelning kan inte raderas och kan delas med rättsväsendet vid behov, vilket kan ge viktigt bevisning.

Instruktionsfilm

Så fungerar armbandet