SAFETY BY CILIA x ONNELA

Vi är mycket glada över att meddela vårt senaste samarbete med advokatbyrån Onnela. Precis som vi har Onnela ett starkt engagemang för att göra världen bättre. Vi är stolta över att gemensamt arbeta för att främja FN:s globala mål, särskilt mål 3: God hälsa och välbefinnande samt mål 5: Jämställdhet 

Om Onnela

Advokatbyrån Onnela är en humanjuridisk byrå med specialisering inom familjerätt, socialrätt och straffrätt. Byråns uppdrag är att konsekvent stå vid klientens sida och försvara deras rättigheter. Genom tillämpning av djup kunskap, lojalitet och integritet strävar Onnela alltid efter att fullt ut skydda klientens intressen.

Madeleine, grundare av Onnela, innehar en juridisk examen från Stockholms universitet, där hon avslutade sina studier år 2010. Efter examen har Madeleine arbetat både på domstol och inom en advokatbyrå med fokus på humanjuridik. Hon erhöll sin advokattitel år 2016 och etablerade Onnela år 2022. Utöver sitt arbete som advokat engagerar sig Madeleine i flera ideella verksamheter. Hennes omfattande erfarenhet spänner över ämnen som våld i nära relationer och barnrättsfrågor, vilket hon har förvärvat genom både sitt professionella arbete, ideella insatser och kontinuerlig vidareutbildning inom dessa områden.

KOSTNADSFRI JURIDISK RÅDGIVNING

För att främja FN:s Agenda 2030-mål och sträva efter förändring inom alla sektorer, har Safety By Cilia ingått ett fördjupat samarbete med Advokatbyrån Onnela. Tillsammans tror vi starkt på att vi kan göra en ännu större skillnad. Inom ramen för detta exklusiva samarbete erbjuder vi våra kunder 1 timmes kostnadsfri juridisk rådgivning genom Onnela inom straffrätt och familjerätt. 

Bekräfta att du har laddat ner vår App genom att skicka en skärmbild till info@advokatonnela.se. Efter detta kan du boka din kostnadsfria rådgivning inom straffrätt och familjerätt. Vi ser fram emot att kunna erbjuda professionell juridisk vägledning till er.

Rådgivningen förutsätter att du identifierar dig och att byrån efter sedvanliga kontroller i enlighet med god advokatsed kan lämna dig rådgivning.

Detta samarbete representerar ett viktigt steg mot FN:s globala mål 2023, särskilt mål 3 och 5. Genom denna strategiska möjlighet strävar vi efter att främja hållbarhetsmålen och skapa en positiv inverkan.

- Cissi Nilsson, VD på Safety By Cilia 

INTRESSERAD AV ATT VETA MER? SPANA IN VÅR MINISERIE!