Överleva våld i nära relationer

Överleva Våld i Nära Relationer 

Att identifiera röda flaggor, samla bevis, söka stöd och börja ta kontroll.

Våld i nära relationer är en allvarlig problematik som påverkar människor i alla samhällsklasser, åldrar och kön. Det kan vara fysiskt, psykiskt och/eller ekonomiskt och lämnar ofta offret med känslor av rädsla, osäkerhet och isolering. Att känna igen de röda flaggorna, samla bevis, söka stöd och ta de första stegen mot att lämna en våldsam relation är avgörande för att återfå kontroll över ditt liv och din säkerhet. 

 

Identifiera de Röda Flaggorna:

Att känna igen de röda flaggorna är det första steget mot att övervinna våld i nära relationer. Här är några indikatorer på en våldsam relation: 

Fysisk misshandel: Upprepade incidenter av fysiskt våld, oavsett hur små de kan tyckas vara, är ett starkt tecken på en farlig relation. 

Psykologisk misshandel: Hot, kontroll, manipulation, och förlöjligande är alla tecken på psykisk misshandel. Att underminera ditt självförtroende och självkänsla är en vanlig taktik. 

Isolering: En våldsutövare kan försöka isolera dig från familj och vänner för att öka sin kontroll. Det kan vara svårt att nå ut till stödpersoner. 

Hot om självmord eller våld mot andra: Om din partner hotar att skada sig själv eller någon annan, är det viktigt att ta det på allvar och söka hjälp. 

Kontroll över ekonomin: Våldsutövare kan kontrollera din ekonomi genom att hindra dig från att arbeta eller få tillgång till pengar. 

Övervakning och stalking: De kan övervaka dina aktiviteter, textmeddelanden och sociala medier. 

 

Samla Bevis 

Att samla bevis är en viktig del av att bryta sig ur en våldsam relation och skydda sig själv. Här är några steg du kan ta: 

Dokumentera händelser: Skriv ner datum, tid, plats och detaljer om varje incident av våld eller hot.

Spela in om du kan: Om du har möjligheten, spela in vad som händer och spara det.

Spara meddelanden: Behåll textmeddelanden, e-post och andra kommunikationer som visar hot eller misshandel. 

Fotografera skador: Om du har fysiska skador, ta bilder av dem för att bevisa våldet. 

Sök medicinsk vård: Om du behöver det, uppsök läkarvård och be om medicinska journaler som dokumentation. 

 

Söka Stöd 

Att söka stöd är en kritisk del av att bryta sig ur en våldsam relation. Här är några sätt att göra det: 

Kontakta en stödlinje: Använd resurser som Kvinnofridslinjen eller liknande organisationer som erbjuder stöd, rådgivning och en säker plats att prata. Länk till att hitta en kvinnojour när dig https://www.roks.se/hittaenjour

Prata med nära vänner och familj: Berätta för personer du litar på om din situation så att de kan stötta dig. 

Konsultera en professionell: En terapeut eller rådgivare kan ge dig verktyg och rådgivning för att hantera situationen. 

 

Börja Ta Kontroll 

Att bryta sig ur en våldsam relation är svårt och kan ibland kännas omöjligt men här är några steg som kan hjälpa dig på vägen: 

Sätt upp en säkerhetsplan: Planera noggrant hur du kan lämna relationen säkert. Detta kan innebära att gömma värdefulla dokument och pengar, samt ha en plats att fly till. 

Få ett besöksförbud eller skyddsförbud: Om situationen är extrem, överväg att söka juridiskt skydd mot din våldsutövare. Länk till hur du kan få ett besöksförbud https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/kontaktforbud/

Sök juridisk rådgivning: En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa dig med skilsmässa och vårdnad av barn. Just nu har vi ett samarbete med Onnela advokatbyrå som ger alla våra kunder en timmes gratis rådgivning inom familjerätt och straffrätt. Det du behöver göra för att ta del av detta erbjudande är att bekräfta att du har laddat ner vår App genom att skicka en skärmbild till info@advokatonnela.se. Därefter kan du boka din rådgivning. Vi ser fram emot att kunna stödja er med kvalificerad juridisk vägledning. Besök deras hemsida här https://advokatonnela.se/

 

 

Att övervinna våld i nära relationer är en process som kan ta tid. Kom ihåg att du inte är ensam, och det finns stöd och hjälp. Ditt liv är värdefullt och du har rätt att leva ett liv fritt från våld och rädsla. #Tillsammansförförändring

Tillbaka till blogg